Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

1. Ki az adatkezelésért felelős?

Az Omnibus Hungária Kft., mint Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az Önnel létrejött szerződés vagy megbízás teljesítése érdekében kezeli, mivel ezen adatok rendelkezésre állása a mindenkori szerződés lebonyolítása vagy az Ön által tett megkeresés feldolgozása érdekében szükséges.

Az Ön személyes adatait az üzleti kapcsolat jellege szerint az alább részletezett célok érdekében kezeljük:

a) diagnosztikai eszköz és szoftver bérlés esetében: bérleti szerződések megkötése, megrendelés leadása, bérleti díjak meghatározása, fizetési műveletek végrehajtása, további kapcsolattartás

b) gépjármű megrendelés esetében: adásvételi szerződés megkötése, megrendelés leadása és járműraktár kezelése, beszámítandó gépjárművek árának meghatározása, támogatások vizsgálata az importőr által, ügyfél átvilágítás elvégzése, fizetési műveletek végrehajtása, gépjárműátadás, minőségbiztosítás (pl.: ügyfél elégedettség elvégzése) és további kapcsolattartás

c) ajánlatadás és ügyfél/érdeklődő megkeresések megválaszolása: ügyfél/érdeklődő megkeresések feldolgozása, ajánlatkészítés, információ és terméktájékoztatás és további kapcsolattartás

d) gépjárműkölcsönzés, próbaútra jelentkezés: a kölcsönzésre, illetve a bérlésre vonatkozó szerződés dokumentálása, a jogosítvány érvényességének ellenőrzése, fizetési műveletek végrehajtása, az esetleges büntetések továbbhárítása, a bekövetkezett károk rendezése, biztosítási ügyintézés, későbbi kapcsolattartás, valamint alkalomszerű GPS tracking a jármű visszaélésszerű használata esetében

e) panaszkezelés: az Ön által benyújtott panasz kezelése, a panasz megválaszolása, minőségbiztosítás, valamint a vállalat belső folyamatainak javítása

A személyes adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére és felhasználásra a fent meghatározott célok érdekében kerül sor.

A személyes adatok kezelésének a jogalapjai egyrészt a szerződés teljesítése (pl.: gépjármű megrendelés), jogos érdek (pl.: panaszkezelés, tulajdon védelme a gépjármű kiadásakor), a jogi kötelezettség teljesítése (pl.: jogosítvány érvényességének ellenőrzése a jármű kiadásakor).

Amennyiben Ön az adatkezelés ellen tiltakozni kíván, ezen szándékát jelezheti írásban a 1133 Budapest, Kárpát utca 21. címre postázva vagy e-mailen az adatvedelem@omnibushu.com e-mail címen. Amennyiben a tiltakozása megalapozott, az adatait nem fogjuk a továbbiakban kezelni.

2. Végeznek az adataim alapján profilalkotást?

Az adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást sem.

3. Mennyi ideig tárolják az adataimat?

Az Ön által megadott személyes adatokat addig tároljuk, amíg azokat a szerződésből eredő vagy jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. Így az üzleti kapcsolat időtartama alatt (a szerződés előkészítéstől annak megszűnéséig), az egyedi szerződésben rögzített határidő lejártáig, ezen túlmenően a jogszabály alapján fennálló megőrzési kötelezettség időtartamáig, valamint a mindenkori jogvita lezárásáig, a jótállási igény érvényesíthetőségének határidejéig

4. Kinek lesznek az adataim továbbítva?

Az Ön személyes adatait az adatkezelés keretében az alábbi címzettek részére továbbítjuk. Minden címzett az Európai Unión belül található:

• A szerződés teljesítése és ehhez kapcsolódóan a vállalatirányítási funkciók gyakorlása érdekében az Ön adatai a Pappas, illetve a Daimler cégcsoport vállalatai részére továbbításra kerülnek, melynek célja a back office tevékenység, a jelentéskészítés, kockázatelemzés és kontrolling rendszer hatékony működtetése.

• A SEPA megbízás keretében valamint bankkártyával történő fizetés esetében a fizetéshez szükséges adatokat a fizetési művelet végrehajtásával megbízott pénzügyi intézmény részére továbbítjuk. Amennyiben Ön a szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy az adatait továbbítjuk az általunk megbízott követeléskezelő cég részére, illetve jogi képviselet ellátása érdekében a megbízott ügyvédi iroda részére.

Amennyiben a szerződés teljesítésében harmadik személy közreműködik, úgy az Ön adatait a szerződés teljesítésében részt vevő harmadik személy részére is továbbítjuk, amennyiben az adatok továbbítása a szerződés teljesítése érdekében szükséges. Amennyiben az általunk megbízott szolgáltatókról további információ lenne szükséges, úgy ezzel kapcsolatban az adatvedelem@omnibushu.com email elérhetőségen érdeklődhet.

5. Mely jogokat tudom érintettként érvényesíteni?

Ön jogosult a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kezdeményezni. Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, illetve tiltakozhat is a személyes adatok kezelése ellen.

Amennyiben Ön az előbb felsorolt valamely jogával élni kíván vagy azon az állásponton van, hogy az adatainak kezelése nem áll összhangban az adatvédelmi jogszabályokkal, úgy kérnénk, írjon az adatvedelem@omnibushu.com email címre vagy küldjön levelet a 1133 Budapest, Kárpát utca 21. címre. A kérelmét az Omnibus Hungária Kft. igyekszik haladéktalanul feldolgozni, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül megválaszolni.

Mindezen túlmenően adatkezeléssel kapcsolatos panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9; Telefon: +36-1-391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) is előterjesztheti.

Elérhetőségeink

Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek bármelyikén.

1117 Budapest,
Hunyadi János út 6.

info@omnibushu.com

Gyors üzentküldés

Adatvédelem